Inspekcja i monitoring kanalizacji CCTV

Usługi kamerowania instalacji odprowadzających ścieki i wody opadowe oferujemy na terenie Krakowa i okolic. Odpowiedni sprzęt do monitoringu kanałów umożliwia inspekcję ich stanu na znacznych odległościach. Inspekcja kamerami do kanalizacji eliminuje potrzebę wchodzenia do nich. Dzięki temu inspekcja kamerą tv w kanalizacjach jest szybka i bezpieczna. Niektóre ciągi sanitarne, deszczowe, przemysłowe są na tyle wąskie, że jedynie przy pomocy kamerowania można dokonać weryfikacji ich drożności i stanu technicznego. Ponadto prace monitoringowe przy użyciu kamery pozwalają także na dokładne określenie miejsca ewentualnej awarii sieci. Dzięki temu wymagane odkopanie instalacji będzie ograniczone do niewielkiego obszaru, co oznacza dużą oszczędność czasu, nakładu pracy i kosztów.
Dzięki wykorzystaniu kamerowania kanalizacji CCTV możemy wykonujemy:

 • inspekcje kanalizacji i rur wewnętrznych i zewnętrznych
 • monitoring pionów kanalizacyjnych
 • monitoring poziomów kanalizacyjnych
 • diagnostykę kanalizacji i rur z wyszczególnieniem rodzaju i miejsca usterki
 • monitoring kamerą sprawdzający poprawność wykonanej instalacji kanalizacyjnej,
 • inspekcja nowo wybudowanej kanalizacji oraz monitoring powykonawczy do jej odbioru,
 • odszukanie niewidocznych na powierzchni studzienek
 • określenie lokalizacji przyłączy
 • identyfikację miejsc awaryjnych takich jak: spękań, załamań, zatorów, przemieszczeń ,wrastających korzeni, przecieków, wycieków  oraz innych nieprawidłowości występujących w czasie eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
 • przegląd odbiorowy nowych i wyremontowanych kanałów przed ich uruchomieniem.

 


W cenie świadczonej usługi klient otrzymuje:

 • wysokiej jakości film na płycie DVD z nagranym przebiegiem inspekcji,
 • szczegółowe dane o badanym odcinku kanalizacji,
 • raport pisemno-graficzny,
 • zdjęcia z zaobserwowanych nieprawidłowości

Kamera wyposażona jest w licznik odległości pozwalający precyzyjnie określić miejsce uszkodzenie lub niedrożności, długość instalacji itp. Obsługiwane średnice od 50 mm do 300mm

Z doświadczenia wiemy, że drożność sieci kanalizacyjnych jest bezwzględnym wymogiem dla ich prawidłowego funkcjonowania. Utrzymanie w sposób ciągły prawidłowego swobodnego przepływu w kanałach zapobiega cofaniu nieczystości i wód opadowych. Nawet niewielkie zmniejszenie drożności kanałów, rur sanitarnych deszczowych czy przemysłowych może doprowadzić do nawarstwiania się zanieczyszczeń wewnątrz instalacji a w konsekwencji czego do awarii. Z tego względu pracownicy firmy OFMA Kraków przeprowadzają cykliczne monitoringi tv sieci kanalizacyjnych. Posiadamy sprzęt specjalistyczny do inspekcji- profesjonalne kamery cyfrowe wideo do kanalizcji.

Dlaczego i kiedy warto wykonywać inspekcje kanalizacji?

Kamerowanie rur w miejscach występowania częstych zatorów i awarii pozwala na dokładną lokalizację i wykrycie przyczyny powstawania powtarzającego się problemu. Inspekcja ogranicza koszty związane z usuwaniem awarii kanalizacyjnych poprzez dostosowanie skutecznej metody rozwiązywania zaistniałego problemu. Przegląd instalacji kanalizacyjnych kamerą w celu ustalenia stanu rur, pozwala odpowiednio wcześnie reagować na związane z eksploatacją problemy, np.: przerastające korzenie, pęknięcia, osady: tłuszcz, beton, piach itp. co w rezultacie zapobiega poważnym awarią.
Zgodnie z Polską Normą „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych ”(PN-EN 1610 -2002r), zgodnie z pkt. 12, po zakończeniu montażu przewodów powinny być  przeprowadzone kontrole wizualne.

Zgodnie z Polską Normą PN-EN13508-2 i punktem 5.2 tej normy kontrola wizualna powinna obejmować „inspekcję rurociągów od wewnątrz ” przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej przeznaczonej do tych celów.

Oferowany przez nas monitoring kanalizacji zawsze przeprowadzamy w sposób w pełni profesjonalny i przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, a wszelkie prace wykonują prawdziwi fachowcy z długim doświadczeniem w branży.